گرفتگی عضلات ران پا

گرفتگی عضلات ران پا  ، یک مشکل شایع است که بر روی پا ، ماهیچه ها و عضلات تأثیر می گذارد. این مشکلات شامل انقباضات ناگهانی ، دردناک و غیرارادی عضله پا هستند. این مشکل اغلب در حالی که فرد در حال خواب یا استراحت است رخ می دهد و البته در عرض چند ثانیه […]