کف پای صاف

  افرادی که دارای کف پای صاف (یا قوس افتاده کف پا) هستند، یا در پای خود هیچ قوسی ندارند و یا قوس بسیار کمی در پای خود دارند. کف پای صاف فقط درصورتیکه باعث ناراحتی شود یا موجب درد در نقاط دیگر بدن شود، یک اختلال اساسی به شمار میرود و نیاز به درمان […]