کف پای صاف در کودکان

کف پای صاف در کودکان یکی از شایع ترین مشکلات اسکلتی عضلانی می باشد. صافی کف پا بیشتر کودکان خردسال را تحت تأثیر قرار می دهد اما تا رسیدن به پنج سالگی تقریباً همه به ساختار صحیح پای خود میرسند. اما برای عده ای از کودکان ، این اتفاق نمی افتد و علائمی مانند درد […]