کفی طبی

کفی طبی آیا تا به حال هنگام راه رفتن حتی بعد از یک پیاده روی کوتاه، در کف، مچ و ساق پا و یا حتی در زانو و کمرتان احساس درد کرده اید؟ این مشکل می تواند به دلیل استفاده از کفشهای نامناسب باشد. کفش نامناسب به بخشهای مختلف پا فشار وارد کرده و منجر […]