کفی طبی

قرار دادن کفی طبی روی پای خانمی برای اصلاح کف پای صاف

کفی طبی آیا تا به حال هنگام راه رفتن حتی بعد از یک پیاده روی کوتاه، در کف، مچ و ساق پا و یا حتی در زانو و کمرتان احساس درد کرده اید؟ این مشکل می تواند به دلیل استفاده از کفشهای نامناسب باشد. کفش نامناسب به بخشهای مختلف پا فشار وارد کرده و منجر […]