کفش مخصوص خار پاشنه

کفش مخصوص خار پاشنه کفش مخصوص خار پاشنه و استفاده مداوم از آن ، می تواند اثر بخشی فوق العاده ای در درمان این عارضه استخوانی باشد. کفش های نامناسب دلیل اصلی بوجود آمدن این مشکل هستند که با توجه به پروسه پر هزینه و طولانی درمانی، استفاده از کفش مناسب می تواند بهترین گزینه […]