ورم پا در ماه آخر بارداری

ورم پا در ماه آخر بارداری ورم پا در بارداری عارضه ای است که حدود نیمی از زنان باردار آن را تجربه می کنند. ورم پا در ماه آخر بارداری بیشتر در اطراف مچ پا اتفاق می افتد. همچنین ممکن است در دوران بارداری انگشتان دست، صورت و کمر هم متورم شوند. ما در این […]