متخصص درد پا

اگر مرتباً احساس درد ، خستگی ، درد یا تورم در پا می کنید ، زمان آن است که به متخصص درد پا مراجعه کنید. درد پا ممکن است در اثر عوامل مختلفی از آرتروز گرفته تا پوشیدن کفش های نامناسب ایجاد شود. گاهی اوقات درد پا می تواند یک بیماری پزشکی زمینه ای مانند […]