علت درد پا از زانو به پایین

بررسی 19 علت درد پا از زانو به پایین در سایت دکتر میر   19 علت درد پا از زانو به پایین ایسکمی (کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها) نوروپاتی و سیاتیک بیماری شریان محیطی لخته شدن خون تنگی کانال نخاع (باریک شدن کانال نخاع) بیماری های مزمن التهابات و عفونت های پوستی درد مفصل […]