علت درد پا از زانو به پایین

علت درد پا از زانو به پایین، شامل پوکی استخوان‌ها، بیماری‌ التهابی مفصل، آسیب‌ ورزشی یا آسیب اعصاب میباشد. علت درد پا از زانو به پایین در کودکان ممکن است رشد بیش از حد است. این عمل باعث کشیده شدن عضلات شده و در نتیجه باعث پا درد از زانو تا مچ میشود. برای اینکه پا درد شما بهبود یابد، باید به متخصص درد پا مراجعه کنید.