رگ سیاتیک چیست؟

رگ سیاتیک چیست؟ در واقع سیاتیک رگ نیست بلکه یک عصب است، اما اکثریت مردم عامه این عصب را که یکی از طولانی ترین عصب ها بین اعصاب بدن است و قطر آن تقریبا 2 سانتی متر است و از 5 ریشه عصبی که از ستون فقرات کمری خارج می شوند تشکیل می شود (که […]