در رفتگی لگن

در رفتگی لگن در رفتگی لگن یکی از انواع آسیب هاب استخوانی و غضروفی است که بر اثر فشار زیاد یا ضربه سنگین اتفاق می افتد. مفصل لگن یکی از بزرگترین مفاصل بدن انسان است. ساختار مفصل لگن به صورتی است که امکان تحمل وزن و انجام حرکت های مختلف را داشته باشد. پایداری مفصل […]