درمان خار پاشنه با لیزر

درمان خار پاشنه با لیزر

درمان خار پاشنه با لیزر بکی از راهکارهای درمانی برای دردهای کف پا و علی الخصوص خارپاشنه می باشد. یکی از مشکلات شایع بیماران دردهای پاشنه پا میباشد که عمدتا خار پاشنه پا قلمداد میشوند . خار پاشنه پا (Heel Spur) یک زائده‌ی استخوانی است که روی سطح زیرین استخوان پاشنه‌ی پا تشکیل میشود، تشکیل […]