درمان خار پاشنه با صابون

استفاده از درمان خار پاشنه با صابون یکی از چندین درمان خانگی خارپاشنه می باشد.خار پاشنه یک بیماری است که باعث رسوب کلسیم شده و منجر به نفوذ استخوانی در زیر استخوان پاشنه پا می شود. ما در این مقابه به بررسی درمان خار پاشنه با صابون و 7 درمان خانگی دیگر برای این عارضه […]