درد کف پا

درد کف پا درد کف پا می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود. انحنایی که در کف پا وجود دارد باعث کنترل توزیع فشار در ناحیه پا برای انجام فعالیت هایی مانند راه رفتن می شود که اگر این انحنا یا بافت های نرم اطراف آن دچار مشکل شوند امکان احساس درد در همه […]