درمان قطعی خار پاشنه

درمان قطعی خار پاشنه یک اسپور پاشنه یا خار پاشنه یک  زاییده از جنس کلسیم است که باعث ایجاد یک برآمدگی استخوانی در سطح زیرین استخوان پاشنه می شود. تحت تابش اشعه ایکس، پیشروی رو به جلوی خار پاشنه می تواند تا حدود یک و نیم سانتیمتر دیده شود. بدون شواهد دیداری تحت تابش اشعه […]

درد پاشنه پا

درد پاشنه پا عارضه‌ای شایع است که در اثر استفاده بیش از حد از پاشنه بوجود می آید   درد پاشنه پا درد پاشنه یکی از علل رایج مراجعه به کلینیک جامع تخصصی و فوق تخصصی دکتر میر است. علت های زیادی برای درد پاشنه پا وجود دارد، اما علت های مکانیکی شایع ترند. محل […]