جراحی فرو رفتن ناخن در گوشت

جراحی فرو رفتن ناخن در گوشت عمل جراحی فرو رفتن ناخن در گوشت توسط متخصصین ارتوپدی انجام میشود.این روش درمانی در صورت مراجعه به موقع به پزشک کم خطر است.ناخن های انگشت پا زمانی که به داخل گوشت اطرافش نفوذ می کنند، یک وضعیت دردناک پیش می آورند که باعث قرمزی ، تورم و حتی […]