تشخیص کف پای صاف در کودکان

تشخیص کف پای صاف در کودکان

فرآیند تشخیص کف پای صاف در کودکان توسط متخصصین ارتوپدی صورت میگیرد.اگر احساس می کنید کودک شما کف پای صاف دارد به منظور جلوگیری از آسیب به کمر و پای فرزندتان در اسرع وقت به پزشک ارتوپدی جهت تشخیص و ارائه راه حل برای بهبود شرایط مراجعه نمایید. کلینیک دکترمیردر زمینه ی بیماری های ارتوپدی،  […]