تشخیص پای پرانتزی در بزرگسالان

پای پرانتزی یکی از مشکلات شایعی است که به علل مختلفی رخ میدهد. تشخیص پای پرانتزی در بزرگسالان توسط متخصص ارتوپدی خوب صورت میگیرد.تغییر شکل پاها و پرانتزی شدن آنها علاوه بر اینکه زیبایی اندام را تحت شعاع قرار میدهد مشکلات حرکتی را در فرد مبتلا ایجاد می کند.پس اگر شما هم به این مشکل […]