بهترین دکتر ارتوپد

پای خود را در سن 15 سالگی به دلیل عدم دسترسی به بهترین دکتر ارتوپد از دست داد! این جمله ایست که در آخرین مراجعه ام به کلینیک ارتوپدی میر ، از زبان مادر پسری شنیدم و متوجه شدم نبود یک متخصص خوب برای درمان مشکلات ارتوپدی ، چه آسیب های جبران ناپذیری را می […]