اوزون تراپی زانو

اوزون تراپی زانو

اوزون تراپی زانو و سایر مفاصل از نظر بالینی ثابت کرده است که درد و التهاب را کاهش می دهد.زانو درد از جمله دردهایی است که نیازمند رسیدگی به موقع جهت درمان می باشد.زیرا علت آن از دلایل ساده ای مثل زمین خوردن تا دلایل خطرناکی مثل آسیب دیدگی مفصل زانو میتواند متفاوت باشد و […]