کلینیک پا

کلینیک پا؛ تخصصی‌ترین مرکز برای درمان و پیشگیری از مشکلات مرتبط با پا از آنجا که وجود مشکل و یا ناهنجاری ساختاری در ساختار پاها می‌تواند راه رفتن، حرکت و تعادل بیمار حین ایستادن و نشستن و راه رفتن را برهم زند، ضروری است در صورت بروز هر نوع مشکلی در پاها در اسرع وقت […]