در رفتگی مچ پا

در رفتگی مچ پا در رفتگی مچ پا به دلیل جراحت و یا پارگی بافت نرم، در اثر اعمال نیروی ناگهانی به مچ پا ایجاد می شود که باعث می شود مچ پا به سمت خارج دامنه ی طبیعی حرکتی خم شود. وقتی چنین اتفاقی می افتد، استخوان ها از محل طبیعی خود خارج می […]

در رفتگی لگن

در رفتگی لگن در رفتگی لگن یکی از انواع آسیب هاب استخوانی و غضروفی است که بر اثر فشار زیاد یا ضربه سنگین اتفاق می افتد. مفصل لگن یکی از بزرگترین مفاصل بدن انسان است. ساختار مفصل لگن به صورتی است که امکان تحمل وزن و انجام حرکت های مختلف را داشته باشد. پایداری مفصل […]