درمان قطعی خار پاشنه

درمان قطعی خار پاشنه یک اسپور پاشنه یا خار پاشنه یک  زاییده از جنس کلسیم است که باعث ایجاد یک برآمدگی استخوانی در سطح زیرین استخوان پاشنه می شود. تحت تابش اشعه ایکس، پیشروی رو به جلوی خار پاشنه می تواند تا حدود یک و نیم سانتیمتر دیده شود. بدون شواهد دیداری تحت تابش اشعه […]